Normes Generals de Funcionament

NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT

Es prega puntualitat en la recollida dels alumnes a fi de respectar l’horari de l’activitat i la sortida dels monitors.

Cal comunicar prèviament al centre l’absència de l’extraescolar avisant el tutor.

Cal respectar el material utilitzat en les activitats.

Cal respectar en tot moment els monitors/es, companys/es i la resta de personal del centre.

No es poden menjar xiclets ni llaminadures.

No es poden utilitzar videojocs ni telèfons mòbils mentre dura l’activitat.

Les activitats són a porta tancada. Preguem que ho respecteu per al bon funcionament de l’activitat.

L’Ampa es reserva el dret de fer canvis puntuals o definitius en el monitoratge per causes que ho requereixin.

L’Ampa es compromet a lliurar un informe trimestral (excepte en l’activitat de natació que és anual i anglès que seran dos informes anuals) de cada alumne per activitat per tal que la família pugui conèixer l’evolució del seu fill/a.

L’Ampa es compromet a fer com a mínim una activitat anual de portes obertes a les famílies per totes aquelles extraescolars que ho requereixin.

En cas de condicionants meteorològics o activitats puntuals que es celebrin a l’escola, l’Ampa es reserva el dret de reubicar l’activitat en un espai diferent a l’habitual, o fins i tot suspendre l’activitat.

L’Ampa disposa d’un protocol d’incidències per les activitats extraescolars seguint la mateixa línia que l’escola i el menjador. El podreu trobar a la web de l’ampa.

Per qualsevol activitat extraordinària que es pugui dur a terme fora del centre (partits de jocs escolars, actuacions al Saló de la infància…), seran de igual aplicació les normes generals de funcionament.

This site is protected by wp-copyrightpro.com