Inscripcions:Pagaments, Altes i Baixes

INSCRIPCIONS: PAGAMENTS, ALTES I BAIXES

  • Cal ser soci de l’Ampa i estar al corrent del rebut per tal de tenir dret a les activitats que organitza l’Ampa.
  • Les famílies que tinguin deutes pendents caldrà que es posin al corrent de pagament per tal de poder continuar gaudint del servei.
  • El pagament de les activitats serà TRIMESTRAL i es passarà el rebut entre el 1 i el 10 dels mesos de Octubre, Gener i Abril. Les despeses derivades del retorn de rebuts correran a càrrec de la família implicada i es de 5 €/rebut retornat.
  • Les inscripcions es faran via web o bé a través del mateix document en paper, dipositat a la bústia de l’Ampa. L’ordre d’inscripció serà tingut en compte en cas que una activitat concreta tingui més demanda que oferta.
  • Si no s’assoleix un mínim d’inscripcions en una activitat, l’empresa es reserva el dret d’anul·lar-la. Si durant el curs l’activitat perd el nombre d’usuaris necessaris per dur-la a terme, l’empresa també es reserva el dret d’anul·lar-la.
  • Les baixes caldrà comunicar-les per escrit via correu electrònic o bé dipositant aquest a la bústia de l’Ampa. ( Les baixes caldrà comunicar-les 15 dies abans de l’acabament del trimestre, per tal de poder decidir sobre la viabilitat de l’activitat el trimestre següent. No s’acceptaran baixes mensuals a no ser que es pugui justificar un motiu de força major.)

This site is protected by wp-copyrightpro.com