Extraescolars

screenshot308Les activitats extraescolars són totes aquelles activitats que es realitzen fora de l’horari lectiu escolar i que esdevenen una proposta educativa aplicable durant el temps de lleure dels infants i joves. Estan incloses dins de l’educació considerada no formal. Es poden dur a terme abans i després de les classes o bé durant l’espai del migdia..

Objectius

Afavorim l’educació integral dels infants i joves, atenent totes les dimensions de la persona i seguint el projecte educatiu i el marc institucional de l’escola. L’educació en aquests espais es porta a terme mitjançant la dinamització d’activitats i la creació d’un seguit d’objectius per a cada edat que s’hauran d’assolir al llarg de tot el curs escolar. Pretenem crear una comunicació fluïda amb l’escola per poder coordinar l’acció pedagògica. Per tot això, els nostres objectius són els següents:

 • Desenvolupar la creativitat i la imaginació dels infants i joves a través de les activitats.
 • Estimular l’autonomia de l’infant vers l’entorn proper.
 • Divertir-se i aprendre a la vegada.
 • Desenvolupar, millorar i perfeccionar les habilitats motrius, sensorials i manipulatives.
 • Saber treballar en grup, amb respecte i cooperació, afavorint les relacions no competitives.
 • Desenvolupar el sentits artístic, estètic, musical, rítmic, de coordinació i d’expressió.
 • Descobrir i treballar les pròpies capacitats i ser conscient dels límits de cadascú.
 • Despertar la curiositat dels infants per l’esport, l’art i l’aprenentatge de coneixements a través de dinàmiques lúdiques i didàctiques.
 • Valorar la satisfacció que suposa l’assoliment de fites i objectius com a mostra de superació personal.
 • Saber utilitzar correctament el material, les instal·lacions i els estris amb què es treballa.
 • Tenir consciència de respecte envers el medi ambient i el planeta, cosa que s’aconsegueix, en part, gràcies a la sostenibilitat.
 • Satisfer les necessitats bàsiques de diversió i equilibri psíquic i físic de l’infant.
 • Enfortir les relacions amb els altres sense fer diferència de gènere, raça, religió, condició física o condició psíquica, acceptant, així, la diversitat cultural i social.
 • Assolir els hàbits de convivència, d’ordre i d’higiene acord a cada edat.

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com