Escola Pares/Mares

Què és una Escola de Pares?

Al llarg dels anys, els pares han educat als seus fills seguint pautes similars a les dels seus antecessors. Ara, en aquests temps, la societat s’ha vist immersa en canvis vertiginosos i les famílies i la pròpia escola no ha estat aliena a tots ells: La televisió, la publicitat, les noves tecnologies, la desestructuració familiar, l’evolució del mercat laboral, etc.; entre altres molts factors que incideixen en la labor educativa que s’intenta portar a terme entre la família i l’escola.
Per altra banda, les ciències de l’educació també han evolucionat i ens poden proporcionar, a nosaltres, els pares, instruments molt valuosos a l’hora d’afrontar l’educació dels nostres fills.
S’ha de poder desenvolupar com un Espai de trobada i aprenentatge on l’intercanvi d’experiències i la reflexió col·lectiva sobre qüestions relacionades amb l’educació dels nostres fills. Això, ens permetrà, a les mares, pares i tutors legals, obtenir les eines i les estratègies idònies per ajudar-nos en la important tasca d’educar, ja sigui en el àmbit familiar, como en l’escolar i el social.
L’escola de pares, immersa en l’àmbit escolar, pot ser un excel·lent instrument per propiciar als pares i mares la informació i la formació necessàries per assolir els nostres objectius.

Per això l’Escola de Pares de l’escola Dolors Martí pot i hauria de ser:
– Un lloc de trobada per intercanviar experiències i reflexionar.
– Un mitjà per assolir hàbits diferents en l’educació dels nostres fills (autoeducació)
– Una eina per millorar la qualitat educativa en la família

Perquè podem considerar la nostra, una Escola de Pares, em de poder assolir:
– La implicació activa de tota la comunitat educativa.
– Compromís de les persones que vulguin assistir i dels seus organitzadors.
– Assistència tècnica.

This site is protected by wp-copyrightpro.com