Escola

escolaPlantejament institucional: missió, visió i valors

Missió
Escola de nova creació, pública, catalana i compromesa amb l’entorn. Pretén
aconseguir un desenvolupament integral dels alumnes per què sàpiguen viure i
conviure en societat a partir del treball dels següents objectius:
– respecte per l’entorn,
– el treball de les noves tecnologies ,
– la cohesió social tot atenent a la diversitat de l’alumnat,
– el treball de l’anglès
– participació família -escola

Visió
L’escola pretén aconseguir una millora constant del rendiment acadèmic i de
convivència dels alumnes incorporant el treball de les noves tecnologies, l’impuls de
les llengües estrangeres, l’atenció de les necessitats individuals dels alumnes i
l’assoliment de les capacitats i competències . Tot això utilitzant metodologies
vivencials , experimentals, d’aprenentatge significatiu, per aconseguir que el nostre
alumnat sigui competent socialment amb la satisfacció de tota la comunitat
educativa, prioritzant el treball del medi ambient i el respecte pel nostre entorn.
La nostra principal visió de futur és la millora dels recursos humans , materials, de
formació, …

Valors
Coeducació
Respecte vers als altres i l’entorn
Convivència basada en el diàleg i processos de mediació
Inserció a la cultura i llengua catalana
Esforç i responsabilitat per arribar a ser una persona autònoma

This site is protected by wp-copyrightpro.com